fbpx

Krachttraining voor kinderen.

Kinderen in prepuberale fase
Er is lange tijd aangenomen dat krachttraining voor kinderen in de prepuberale fase risico’s met zich meebrengt voor de groei van het kind. Deze mythe blijkt echter te berusten op reports van enkele observaties uit de jaren zeventig die schade aan de groeischijven rapporteerden.  In deze enkele gevallen was er echter sprake van krachttraining door gewichtheffen, powerliften en trainen met een gebrek aan supervisie. In grotere studies waarbij kinderen langere tijd zijn gevolgd is aangetoond dat krachttraining geen negatieve invloed heeft op de groei van het kind.
De toename van de spierkracht bij kinderen in de prepuberale fase komt slechts voor een deel overeen met de toename van de neurologische aansturingsactiviteit en spieractiviteit gemeten met EMG. Door het gedeeltelijk overeenkomen van de neuromusculaire activatie met de spierkrachtstoename en de afwezigheid van hormonen als testosteron, dit in tegenstelling tot de kinderen in de puberale fase, blijft de krachtstoename voor kinderen in de prepuberale fase nog voor een deel onverklaard.

Kinderen in de puberale fase
Krachttraining laat bij kinderen in de puberale fase meer krachtstoename zien dan bij kinderen in de prepuberale fase. Deze krachtstoename is te verklaren door enerzijds door neuromusculaire activatie en anderzijds door de aanwezigheid van anabole hormonen (b.v. testosteron). De anabole hormonen die het kind aanmaakt zorgen voor de sterkere toename van kracht. De krachtstoename gaat echter nog niet vergelijkbaar op met de hypertrofie van spieren zoals die gezien wordt bij volwassenen. De krachttraining voor de kinderen in de puberale fase dient te gebeuren met onderstaande parameters en verzwaard te worden met 5 – 10 %. Uit één studie bleek dat de verminderde meeropbrengst bij de kinderen gemiddeld vanaf week 12 begon. Krachttraining kan bij kinderen in de puberale fase als veilig beschouwd worden indien het gebeurt onder professionele supervisie.

bron:
https://www.leidenfysiotherapie.nl/krachttraining-kinderen